motorvejsafgift tyskland, autobahn

Året går på hæld og tanker omkring næste års ture i autocamper begynder at tage form for mange autocamperturister. Rigtig mange planlægger ture til sydens sol og skal derved igennem Tyskland. Turen gennem Tyskland kan betragtes som ren transit fra punkt A til punkt B, og derved er autobahn et oplagt rutevalg. Andre betragter turen gennem Tyskland væk fra autobahn som en naturlig del at ferien og vælger de mindre veje og væk fra Autobahn.

Hvornår indføres motorvejsafgiften i Tyskland?

AutoCamperRådet har fra en del medlemmer fået spørgsmål omkring en mulig motorvejsafgift i Tyskland, og at afgiften angiveligt skulle indføres allerede fra 2019.

AutoCamperRådet har derfor undersøgt sagen ved den Tyske Ambassade i København. De har oplyst, at det er korrekt, at motorvejsafgiften skal indføres i indeværende regeringsperiode, hvilket er frem til 2021. Det blev samtidig oplyst, at motorvejsafgift IKKE vil blive indført i 2019, og ifølge tyske beregninger kan afgiften først indføres i 2020.

AutoCamperRådet oplyser på deres hjemmeside at de vil følge udviklingen og oplyse om den tidsmæssige implementering, samt hvordan afgiften skal betales, om hvorvidt det bliver med et vignet- system eller et helt andet system, der kan tilgodese kravene, er ikke fastlagt endnu efter vore oplysninger.