aarhus autocampere
Aarhus Stiftsidende hænger autocamperturister ud, men der er plads til forbedring i de faktuelle oplysninger

Research indgår formentlig som et væsentligt element i uddannelsen som journalist. Det ser dog ikke helt sådan ud i artiklen, som journalisten skriver under overskriften:

“Autocampere parkerer ulovligt til en nattesøvn som aldrig før i de århusianske skove ─ der er foreløbig ikke givet bøder”

Efter min opfattelse er vinklen og researchen ikke optimal i artiklen. Vinklen kunne modsat være, at Aarhus kommune mangler pladser til de turister, som kommer i autocampere, og som ønsker at besøge Aarhus, og som for en stor dels vedkommende er med til at skabe omsætning til fordel for detailhandlen.

Men jeg sidder med en fornemmelse af, at journalisten er ude i campingpladsernes ærinde. Faktaboksen med udtalelserne fra campingpladserne i området indikerer dette. Fakta er, at kun ganske få autocamperturister vælger campingpladserne. Journalisten burde have researchet autocampersegmentets prioriteringer og adfærd. Det havde været mere troværdigt.

Hvorfor er vinklen i artiklen negativ?

Danmark skal blandt andet leve af turister, og i flere områder i Danmark er de en væsentlig del af eksistensgrundlaget. Det er dansk tradition at byde gæster velkommen. Hvorfor skal denne kategori udstilles, fotograferes og interviewes som “kriminelle”, når ingen af dem rent faktisk gør noget ulovligt?

Hvorfor denne nidkærhed? Var det ikke mere interessant at spørge ind til, hvilke oplevelser turisterne tager med sig hjem, og hvad de f.eks. har sat størst pris på?

Parkeringsbekendtgørelsen fremgår ikke af Aarhus Kommunes hjemmeside

Parkeringsbekendtgørelsen for Aarhus Kommune burde fremgå at kommunens hjemmeside, og den burde tydeligt beskrive, hvad der er tilladt og hvor.

Journalisten påstår direkte, at de udenlandske turisters parkering er “Turisttrængsel” og at “autocamper-folket overnatter ulovligt i skoven i stor stil”, hvilket er direkte forkert og uden hjemmel i hverken færdselsloven eller vejloven. Journalisten skriver også, at der et generelt forbud mod parkering/overnatning på parkeringspladser i skovene, og at det generelt er forbudt i hele Danmark. Hvor stammer denne oplysning fra?

Kan Aarhus Kommune ikke gøre det lidt bedre?

Nu omhandler artiklen forhold i Aarhus Kommune. De kan og burde gøre det mere attraktivt for dette stærkt voksende turistsegment at besøge Aarhus i autocamper.

Der bør være klare og tilgængelige parkeringsbestemmelser, så der ikke er nogen tvivl hos udenlandske turister. Parkeringsforbud bør konverteres til parkeringstilbud.

Det handler ikke om, at det skal være gratis. Alle undersøgelser viser, at størsteparten af alle autocamperturister er villige til at betale for en parkering. Prisen skal naturligvis blot afspejle udbuddet af faciliteter.

Aarhus Kommune burde være glade for turister og i stedet for at tænke i forbud, burde man tænke i tilbud. Det er ikke bare god skik men også en rigtig god forretning for kommunen og ikke mindst de lokale erhvervsdrivende.

Heldigvis er der flere råd og fællesskaber, der kan bistå Aarhus Kommune med råd og vejledning til etablering af flere autocamperpladser og/eller med at se de mange muligheder, som autocampersegmentet udgør.

Ved fælles hjælp kan autocamperturister og Aarhus Kommune få rigtig meget glæde af hinanden.